عصر ابهر : تصفیه‌خانه فاضلاب شهرک صنعتی شریف ۸۰ درصد پیشرفت داشته و امسال آماده بهره‌برداری است.