مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ابهر در ادامه افزود: هیچ گونه نگرانی از کمبود محصولات وجود ندارد و ذخایر مطمئن برای تزریق به بازار وجود دارد.