امام جمعه موقت ابهر گفت: مشکلات موجود کشور و بخش اعظم آن مربوط به مدیریت داخلی است و هرجا انسجام و نگاه به داخل بوده است، پیشرفت کرده‌ایم.