امسال 91 سری جهیزیه توسط خیران و نیکوکاران ابهر به نوعروسان نیازمند این شهرستان اهدا شد.